Tilvalg

Utover standardoppsettet som vist i C-hytter og D-hytter, kan vi tilby en rekke tilvalg i form av tilbygg som boder og inngangspartier.

Dette er tilbygg vinkelrett på hovedhytta, være seg på en av langsidene, eller gjennomgående som de større korsbyggene. Tilbyggene forholder seg selvsagt til aksemålene.