om ålhytta

Målet med arkitektkonkurransen i 1966 var å utvikle gode hyttetyper som tok hensyn til arkitektur, fleksibilitet og enkle utvidelsesmuligheter. Samtidig var det ønskelig at hyttene dro veksler på arkitekturen som preget den eldre gårds- og seterbebyggelsen i regionen. Arkitektkontoret Lund & Slaatto deltok med bidraget ”Stev om stav og stolpe”.  Bidraget ble videreutviklet til det vi i dag alle kjenner som Ålhytta.

Under kan du lese mer om konseptet bak Ålhytta, om historien vår og følge med på aktuelt fra Ålhytta:

Ålhytta har vist seg å være en god løsning og har klart å holde seg aktuell i over 50 år. Man kan i grunnen si at den ikke tar alder. En av grunnene er foreningen av det vesentlige i tradisjonen fra norsk trearkitektur og et byggesystem som skulle ha mange variasjonsmuligheter.
— Kjell Lund, arkitekt