Kjøkken_D35 Prøvebohytte_Skrindehaugen_51.jpg
 

Tvers igjennom gjennomtenkt

Ålhytteinteriøret oppsto i skjæringspunktet mellom plassutnyttelse og estetikk. Tegnet og utviklet for å utnytte plassen optimalt, samtidig som man ivaretar hyttas rene linjer. Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene.

Sitteplasser, enten det er faste sofabenker eller løse stoler, gir siktlinjer i tråd med vinduenes format og plassering. Skuffer under sengene sørger for nødvendig lagringsplass. Hemsvinduer i gavlvegger gir gjennomgående lys.

Små detaljer og små justeringer gir smarte løsninger.

 

Vi tar forbehold om at enkelte bilder av interiør viser spesialløsninger og kan avvike fra standard leveranse.