Korsbygg 4800 - inngang

Korsbygg 4800 - inngang

Tilbygg vinkelrett på hovedhytta, være seg på en av langsidene, eller gjennomgående som de større korsbyggene. Tilbyggene forholder seg til aksemålene.