Korsbygg 3300

Korsbygg 3300

Tilbygg vinkelrett på hovedhytta, være seg på en av langsidene, eller gjennomgående som de større korsbyggene. Tilbyggene forholder seg til aksemålene.