Fra drøm til ferdig hytte

En nøkkelferdig hytte er drømmen for mange. Med en nøkkelferdig Ålhytte mener vi en hytte som er komplett innredet, som du flytter rett inn i, fyrer på peisovnen, lager mat, spiser og slapper av i ”dagsengen” etter middag. Alt av innredning er på plass, slik at du kan nyte hyttelivet. 

Fjellrabb_peisovn_SVA9271.jpg

1. Tomt og befaring

Hyttas plassering på tomten er avgjørende for både fasade og interiørløsninger. Det er derfor veldig viktig at man tar seg tid til å gjøre seg kjent med tomten, og lurt å søke tips fra tomteselger og ønsket hytteleverandør. En av våre selgere setter gjerne av tid for å ta en befaring på deres tomt.

Blåbergstølen_1210277.jpg

2. Prøvebo en Ålhytte

Før du velger Ålhytte bør du oppleve Ålhytta, for å bli kjent med de gode løsningene. Prøvebo en Ålhytte, eller avtal visning med selger. Tenk nøye gjennom behov for sengeplasser i din fremtidige hytte. Så må romløsning, uterom og eventuell fremtidig utvidelse vurderes i forhold til sol, vind og utsikt. Vårt mål er ikke å bygge stort, men smart. Slik finner vi den optimale Ålhytteløsningen for ditt behov.

Toppbanner_forside_SVA0021.jpg

3. Hva ønsker du at Ålhytta skal levere

En nøkkelferdig hytteleveranse kan fordeles på mange fagfelt. Men velger du én leverandør på alt, slipper du å ha mange kontraktspartnere å forholde deg til. Da sikrer du deg også bedre økonomisk. Velger du å dele opp leveransen, er det viktig at skjæringspunktet mellom fagfeltene (snekker, rørlegger, elektriker, flislegger osv) er klart definert. For å si det rett ut; byggesett kan være prekutt, eller som vi leverer, ferdige elementer for alle vegger, kledd på begge sider og med vindu satt inn.

Etter en samtale med deg lager vi en skisse ut fra dine ønsker og behov samt tomteforhold.

Fasade_utsnitt_kveld_SVA2677.jpg

4. Tilbud, beskrivelse og kontrakt

Når vi har kommet til enighet om hvordan din hytte skal se ut, og hva den skal inneholde, tegner vi ut hytta og setter opp et tilbud på leveransen. Deretter følger kontrakt. Våre kontrakter bygger på “Bustadoppføringslova”. Det skal være trygt og oversiktlig å kjøpe en Ålhytte.

Oppstartsmote.jpg

5. Byggesøknad

Når du kjøper en Ålhytte står vi normalt som ansvarlig søker. Det betyr at vi tar oss av produksjon av byggesøknad og oppfølging av kommunal saksbehandling. Dette inkluderer og koordinering av underentreprenører. Ålhytta har sentral godkjenning for alle funksjoner. For en mest mulig smidig prosess og effektiv saksbehandling er det viktig å forholde seg til gjeldende reguleringsplan og unngå en dispensasjonssøknad. I enkelte tilfeller er dette imidlertid ikke mulig. Da er det godt å vite at vi har lang erfaring med, og god kompetanse på dispensasjonssøknader.

Tegning_SVA9058.jpg

6. Byggeperioden

Byggeperioden begynner med et oppstartmøte og gjennomgang av hele leveransen, slik at det er gjensidig forståelse for leveransens innhold. Ålhytta stiller med selger, byggeleder samt interiøransvarlig. Du kan da bestemme farger, fliser, stoff med mer. På dette møte overleverer selger ansvaret for gjennomføring av prosjektet til byggeleder. Produksjon av elementer skjer i vår fabrikk på Ål. Vi har dyktige medarbeidere som setter sin ære i å gjøre en god jobb. Alle materialer som blir benyttet er produktgodkjent, og vi har full kontroll med hele byggesettet og materialleveransen.

Ålhytta ønsker at hytta skal ligge godt i terrenget. Det er også viktig å bevare så mye som mulig av naturen rundt hytta. Vi produserer grunnmurstegninger og planer for oppstikk til vann og avløp når det velges støpt plate. Dette gir trygghet i gjennomføringsfasen.

Ålhytta leverer og monterer hytte, med tilhørende flislegging, elektriker-, rørlegger-leveranse og interiør. Det vil være egen byggeleder på hytta under produksjonen. Utførelsen skal følge Norsk standard på krav til utførelse.

Ansatte_produksjon_ute.jpg

7. Overtagelse/innflytting

Når arbeidene er sluttført vil byggeleder invitere deg til en ferdigbefaring, der leveransen blir gått gjennom. Om det er feil og mangler blir disse notert, og det settes en dato for når manglene skal være rettet. Du overtar nå hytta, og kan flytte rett inn og bo der så fort ferdigattest foreligger. Om du velger det, er det madrasser i sengene, kjøkkenet er klart til bruk, stuemøblene er på plass og baderomsinteriøret er satt opp.
Ålhytta sender inn nødvendige papirer til kommunen, for å få ferdigattest.

Og du kan ta fatt på hyttelivet.

Hadland-Suldal-justert.jpg