Korsbygg 4800 - stue/kjøkken

Korsbygg 4800 - stue/kjøkken

Tilbygg vinkelrett på hovedhytta, være seg på en av langsidene, eller gjennomgående som de større korsbyggene. Tilbyggene forholder seg til aksemålene.