Overbygd inngang - skibod

Overbygd inngang - skibod

Tilbygg vinkelrett på hovedhytta, være seg på en av langsidene, eller gjennomgående som de større korsbyggene. Tilbyggene forholder seg til aksemålene.