ÅLHYTTA BYGGES MED GRØNN ENERGI

solcelle_DSF7178.jpg
 

Solcellepanelene som nylig ble installert på taket til produksjons- og kontorlokalene, leverer nå 40 prosent av Ålhyttas daglige energibehov.

- Vi har lenge ønsket å utnytte solenergien, sier Arild Kirkebøen om nyvinningen. - Ålhytta fokuserer på bærekraft, en kilowatt fra sola blir færre kilowatt fra fossil kraft i Europa.

Fornøyde karer forran nylagt solcelletak Næringskonsulent i Ål Staffan Wive, Daglig leder i Ålhytta Øystein Grøgård og Helge Falkendal i Infinity Solar AS.

Ålhytta kan leveres med alternative energikilder. På Hellerudsletta utenfor Oslo har en av utstillingshyttene solceller, pelletsbrenner og termiske solfangere. Ettersom vi nå produserer hyttene våre med grønn energi, kan vi markedsføre hyttene våre som enda mer miljøvennlige, sier han.

Solcellepanelene produserer likestrøm som blir gjort om til vekselstrøm. Strømmen kan ikke lagres lokalt og blir brukt direkte til hytteproduksjonen. Strøm som ikke blir benyttet blir solgt til Hallingdal kraftnett.

 
Hilde Håby