Personvernerklæring

1. juni 2018

1. OM ÅLHYTTA

Eier av denne nettsiden er:
Ålhytta AS, Ylivegen 16, 3570 Ål. Tlf: 32 08 60 50.
Epost: post@aalhytta.no. Vårt org.nr. er: NO 917 939 527 MVA
 

2. FORMÅLET MED VÅR ADMINISTRERING AV PERSONOPPLYSNINGER

I forbindelse med kundeforhold må vi innhente opplysninger som navn, adresse, postnummer/sted, og annen nødvendig informasjon. Dette er opplysninger vi utelukkende benytter for å håndtere ditt kundeforhold. Vi tar vare på opplysningene så lenge vi har et kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagret om deg. Etter endt kundeforhold vil vi ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.
 

3. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Utlevering av personopplysninger vil ikke skje, med mindre det foreligger lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlige myndigheter.
 

4. KUNDEREGISTER

Vårt kunderegister inneholder opplysninger om kunden som navn, adresse og informasjon om kontaktpersoner hos kunden, og opplysninger om hvilke tjenester og produkt kunden har avtale om.
 

5. INFORMASJONSKAPSLER

Ålhytta benytter informasjonskapsler, også kalt cookies, på nettsidene. Ved å bruke nettsiden vår samtykker du i at vi kan sette disse i din nettleser.  Cookies er standard Internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. Vi benytter denne kunnskapen for å tilby deg en bedre kundeopplevelse neste gang du kommer til nettsiden vår. De fleste nettlesere, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt slik at cookies blir akseptert automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du selv endre innstillingene i din nettleser. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt.
 

6. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER PÅ DENNE NETTSIDEN

Eier: Squarespace/Google Analytics
Formål: Samle informasjon om hvordan besøkende benytter nettsiden. Vi bruker denne informasjonen for å lage rapporter for å bedre nettsiden. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon. De sier noe om antall besøkende på nettsiden, hvor de kommer fra og hvilke sider de besøker.

Eier: Facebook
Formål: Samler informasjon om besøkende for å tilpasse markedsføring på Facebook.

Eier: Vimeo
Formål: Lager statistikk på visninger og visningsdata på videoer på siden.
 

7. KONTAKTSKJEMA

Når du fyller ut kontaktskjema på nettsiden lagrer vi denne informasjonen i vår database. Denne informasjonen vil vi lagre for å kunne yte betre kundeservice. Vi etterstreber å ikke ta vare på dine detaljer lenger enn nødvendig.
 

8. E-POST-KOMMUNIKASJON SUPPORT

All e-post som blir sendt til post@aalhytta.no blir lagret i vårt kunderegister. Disse blir loggført som en del av ditt kundeforhold med oss, og blir lagret så lenge du har et kundeforhold med oss.
 

9. INNSYN OG RETTING

Etter personopplysningsloven § 18 har den enkelte krav på innsyn i de opplysningene som er registrert om en selv. Innsyn kan en få ved å henvende seg til Ålhytta på epost: post@aalhytta.no. Dersom registrerte opplysninger er uriktige eller ufullstendige, kan en kreve disse rettet i henhold til personopplysningsloven § 27.
 

10. ANSVARLIG DATABEHANDLER

Daglig leder i Ålhytta AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Vedkommende er ansvarlig for at det blir gjennomført internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger, og at evt. avvik fra gjeldende lovverk blir meldt inn og rettet. Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Har du spørsmål, ta kontakt på post@aalhytta.no eller 32 08 60 50.