KORSHYTTER - DOBBELHYTTER

Familier endrer seg og med nye generasjoner følger nye behov. Skulle nye familiemedlemmer komme til, og behovet for større plass melde seg, er det enkelt å utvide med en akse eller to eller et korsbygg.

Korshytter er en sammenkobling av to hyttekropper, vinkelrett på hverandre. Her som regel i form av en større D-hytte med en C-hytte vinkelrett på denne.

Dobbelhytter er en sammenbygging av en hovedhytte og et anneks med et mellombygg. Som regel gjøres dette med en hovedhytte i form av en D-hytte og et anneks i form av en C-hytte.

Våre korsbygg eller dobbelhytter gir deg rom for å vokse og våre kyndige fagfolk hjelper deg med å optimalisere resultatet.