REINSJØFJELL

Solrike selveiertomter inntil et stort fjellvann, Helgevatnet, mellom Haglebu og Bromma.

MARKELIÅSEN

Hyttefelt i Eggedal, øverst i Sigdal Kommune i Buskerud.