D-Hytter

D-hyttene har en bredde på 6,10 m, og er bygd opp av og 2 gavlelement på 2,40 m med et mellomparti på 1,20 m. Ålhyttas modulsystem har en inndeling i lengden basert på hel- og halvakser. Et lite soverom er en halvakse (1,65 m), et stort soverom helakse (3,30 m) osv.

Se tegninger på våre D-hytter under. Ønsker du en mindre hytte, se våre C-hytter.