TØMRERE MED FAGBREV

 
Geir Olav.jpg

Ålhytta AS er en solid bedrift med lokal forankring, og har 42 ansatte med et vidt spekter av kompetanse. Vi er leverandør av komplette hytter og har en årlig omsetning på ca.105 mill. Vårt hovedkontor og administrasjon ligger i Ål i Hallingdal.

På grunn av økende etterspørsel, søker vi etter dyktige og kvalitetsbevisste tømrere. Eventuelt innleie av selvstendig næringsdrivende tømrerlag. 

Vårt ønske er å ansette tømrere med noe erfaring. Det er også en fordel med erfaring som bas/byggeplassleder men ingen forutsetning. Også personer uten erfaring men med riktig holdning vil bli vurdert.

Det er en forutsetning at personen behersker norsk muntlig og skriftlig.

Det må påregnes noe reisevirksomhet, men med mulighet for avspasering innenfor gjeldende rammer.

Lønn etter fastsatt lønnssystem med mulighet for resultatlønn. God pensjonsordning med 6% OTP. KONTAKT:

ELLER:

 

Søknad med CV sendes post@aalhytta.no. 

 

 
Hilde Håby